top of page

חמשת הנקודות שחייבים להכיר לקליטת עובד חדש


דפנה לרמן דביר קליטת עובד חדש

נקודה למחשבה: מה היו התחושות שלך כשאתה נקלטת לארגון? האם הקליטה הייתה נעימה? האם הרגשת שהצטרפת למקום שנכון לך להיות בו?


מחקרים מוכיחים כי לתהליך קליטת עובד אפקטיבי ונכון יש מספר יתרונות:


  • מגדילה משמעותית את הישארותו של העובד בארגון.

  • צמצום זמן הלמידה וכניסה מהירה יותר לתפקיד.

  • ממתג את הארגון כמקום מקצועי שכיף להצטרף אליו.


תהליך קליטת עובד חדש, מתחיל עוד לפני היום הראשון לעבודה!


לפני תחילת העבודה יש להכין:


  1. תשתיות מחשב, טלפון נייד עם טלפונים של אנשי המפתח הרלוונטים לעובד, רכב, כתובת דואר אלקטרונית, גישה למערכות הרלוונטיות לתפקיד. משרד, כסא, ציוד משרדי. כרטיס עובד, כרטיסי BIS10/CIBUS עפ"י מה שמקובל בארגון. הכנת הדרכות הרלוונטיות לתפקיד ולתחום שבו עוסק העובד החדש.

  2. אווירת "ברוך הבא" זר פרחים לבית/במשרד, שלט על הדלת של המשרד, שוקולד/שי סמלי של תחילת עבודה.

  3. עדכון כלל הגורמים הרלוונטיים שליחת מייל לכלל הגורמים לגבי הגעת העובד על מנת שיוכלו להערך בהתאם, כולל פרטיו המלאים, תפקידו, שיוך למחלקה, מיקומו הפיזי במשרדים וכל פרט החשוב לקליטתו הנכונה.

  4. "ערכת קליטת עובד חדש" הערכה תכלול: מסמכי קליטת עובד חדש, דפי מידע אודות הארגון והתרבות הארגונית (קודי לבוש, מה מקובל לגבי הארוחות צהריים, חניה ועוד'), הדרכת אוריינטציה בארגון, מידע אודות אנשי מפתח, אנשי קשר ועוד.

  5. "חונך עובד חדש" הצמדת עובד וותיק שיסייע לעובד בכניסה קלה ונעימה יותר לארגון.


חשוב לזכור! תהליך קליטת עובד חדש לא מסתיים בהגעתו של העובד לעבודה. מדובר בתהליך משמעותי שיש להתייחס אליו כחלק חשוב בתוך תהליך הגיוס לארגון.

Comentarios


bottom of page