top of page

מכשור רפואי: כל הטיפים למסיימי תואר במדעי החיים


דפנה לרמן דביר טיפים

מעניין אותך עולם המכשור רפואי?!

שמעת מחברים שזה עולם מורכב מתחומים של הנדסה, פיתוח ושיווק

נשמע מרתק נכון? נכון!


העולם הזה מרתק אבל מה בדיוק הוא כולל? מה אפשרויות התפקידים למסיימי תואר בתחום מדעי החיים על שלוחותיו?


הפעם נתמקד בחברות המכשור הרפואי.

חברות המכשור הרפואי בישראל נחלקות ל:

  • חברות המפתחות מכשור רפואי

  • חברות מכשור רפואי שהן נציגויות/שלוחות של חברות בינלאומיות


בחברות המפתחות מכשור רפואי יש רעיון שעובר משלב היוזמה לשלב הפיתוח, הייצור הפיתוח וחוזר חלילה עד שלב השיווק או האקזיט או סגירה בשל סיום ההשקעות.

התפקידים בחברות אלו יהיה תפקידי פיתוח, QA, QC,רגולציה, הנדסה, שיווק.


בחברות המכשור הרפואי המשווקות בארץ ישנה חלוקה ל:

  • חברות הישראליות שהן יבואניות החברות בינלאומיות.

  • חברות ישראליות המפתחות בארץ/בחו"ל.

  • שלוחות של חברות בינלאומיות שהקימו מרכז שמתמקד בשיווק המכשור בארץ.


התפקידים העיקריים בחברות אלו הרלוונטיים לבוגרי תואר בתחום מדעי החיים, יהיו תפקידי מכירות ושיווק, רגולציה ואיכות. בתפקידי המכירות והשיווק כמו בפארמה העובדים הם הפנים של החברה.

ניתן להתחיל בתפקיד איש מכירות ללא ניסיון, להתקדם לתפקיד מנהל מכירות, מומחה מוצר, מנהל מוצר, מנהל תחום עד ניהול בכיר של סמנכ"ל מכירות ומנכ"ל.


במכלול החברות האלו ישנו מכשור מגוון הקיים בהתאם לשימושים שלו. ישנו מכשור המיועד לחדרי ניתוח, מכשור המיועד לבתי חולים, מכשור המיועד למעבדות ועוד.

Comments


bottom of page