מבצע חבר מביא חבר

November 5, 2019

מבצע חבר מביא חבר
יוצא לדרך🙋‍♂️🙋‍♀️ !!

ראית משרה שמתאימה לחבר ??
חבר שלך מצא אתגר חדש דרכנו??
הרווחת כפליים✌
עזרת לחבר 🤝
וגם הרווחת תווי שי💰

 

 

חשוב לדעת ☝ 

 

 

תקנון מבצע חבר מביא חבר של משרד השמה D-HR

 

קודם כל הכבוד על הפרגון לחבר ולעצמך!!

 

"האותיות הקטנות":

 • "חבר ממליץ" – אדם אשר העביר קורות חיים של מחפש עבודה.

 • "מועמד מומלץ" - כל מחפש עבודה  שהוגשו קורות חייו למשרה.

 • "משרה" – תפקיד  כפי שיפורסם ע"י HR-D במהלך תקופת המבצע בעמוד ה  Facebook

של D-HR המתנהל בכתובת https://www.facebook.com/Daphna.dhr/

ו/או ב LinkedIn https://www.linkedin.com/in/daphnadhr/

ו/או בעמוד האינטרנט של D-HR בכתובת https://www.d-hr.co.il/ 

ו/או באמצעי מדיה נוספים.

 • הפרס" -כרטיס Gift Card המוטען ב250 ש"ח.

 • "תקופת המבצע" – התקופה שבין 05/11/19 בשעה 08:00 ועד ליום 20/05/2020            בשעה 23:59.

 

זכאות להשתתפות תהיה מחויבת בקיום כל התנאים המצטברים שלהלן:

 1. הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק על קבלה לעבודה של המועמד המומלץ לעבודה דרך חברת      D-HR.

 2. שליחה ישירה של מסמך קורות החיים העדכני של המועמד המומלץ.

 3. הזכאות תינתן באם קורות החיים של המועמד המומלץ לא היו מצויים במאגרי חברת D-HR במהלך השנה שקדמה למתן קורות חייו ע"י החבר הממליץ, במסגרת המבצע.  

 4. החבר הממליץ יחשב כמשתתף במבצע רק לאחר בדיקה וקבלת אישור בכתב מחברת HR-DD-HR.

 5. ניתן לשלוח כמות בלתי מוגבלת של  קורות החיים של מועמדים מומלצים, התגמול יינתן פעם אחת עבור כל מועמד מומלץ.

 6. התגמול בגין הפניית "חבר מביא חבר" הינו 250 ₪ בשוברי קנייה שיוענקו לאחר קבלת התמורה בגין ההשמה ולא לפני תום 3 חודשי העסקה של המועמד המומלץ במקום העבודה החדש.

 7. הזכאות לתגמול תקפה למשך לחצי שנה מיום העברת קורות החיים על ידי החבר הממליץ.

 8. במידה וחברת D-HR לא תקבל תשלום עבור ההשמה שהתבצעה, מכל סיבה שהיא, לא יוענק תגמול חבר מביא חבר.

 9. משרד D-HR רשאי להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.

 10. משרד D-HR רשאי לקבוע אי זכאות מכל סיבה שהיא, לרבות סוגיות משפטיות, חוקיות וחשבונאיות.

 11. מקבל השובר יחתום על הצהרת קבלת תמורה.

 12. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

 


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

May 14, 2020

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags