top of page

נירית תמיר


נירית ממליצה על דפנה לרמן דביר

דפנה בעלת יכולת הבנה עמוקה של המועמדים ויכולותיהם ומייצגת את הערך המוסף בעבודה עם הד-האנטרים.

התהליכים שמובילה מוכיחים את עצמם כל פעם מחדש כחדשנים ובעלי נדבך ייחודי.

תודה על המסירות והרף הגבוה תוך הקשבה ורצון לייצר סביבה עוטפת ששואפת למצוינות!


Director of Operations, Finance & HR; COS at Carelon Digital Platforms IsraelComments


bottom of page