top of page

נועם רכלי


נועם ממליץ על דפנה לרמן דביר

דפנה נירתמה למשימת הגיוס בצורה מלאה, משכה ממני את כל המידע הנדרש על מנת להגיע למועמדים הנכונים וכך העבירה אלינו רק מועמדים רלוונטים.

מבחינתי, משימת הגיוס הייתה מאד יעילה, בלי לעבור על עשרות קורות חיים לא רלוונטיים.

לאחר מציאת המועמד הנבחר דפנה ליוותה אותו ואותנו בכדי שנצליח לבסוף להגיע לכדי חתימה.

התוצאה הייתה גיוס מאד מוצלח, הן מבחינת המגויס והן מבחינת החברה.

תענוג לעבוד יחד!


Head of Advanced DevelopmentComentários


bottom of page